Vrgineers je součástí projektu průmyslové spolupráce pro výcvik pilotů F-35

Vrgineers Classroom Trainer F-35

Vrgineers Classroom Trainer F-35 Cockpit

Vrgineers Logo

Společnost Vrgineers byla vybrána společností Lockheed Martin, aby se podílela na projektu průmyslové spolupráce v oblasti výcviku pilotů letounů F-35.

Jsme poctěni, že můžeme být součástí programu průmyslové spolupráce pro F-35 v České republice, a podpořit výcvik pilotů všemi technologiemi a možnostmi, které může náš tým Vrgineers nabídnout.”

— Marek Polčák, spoluzakladatel a CEO Vrgineers

PRAHA, ČR, April 5, 2024 /EINPresswire.com/ — Společnost Vrgineers byla vybrána společností Lockheed Martin, aby se podílela na projektu průmyslové spolupráce v oblasti výcviku pilotů letounů F-35, jejímž cílem je dodat České republice dvě letky stíhaček 5. generace.

V rámci tohoto strategického partnerství bude společnost Vrgineers zodpovědná za vývoj a dodávku neklasifikovaných výcvikových simulátorů nové generace, speciálně upravených pro podporu českých pilotů. I když tyto simulátory nebudou se stoprocentní přesností kopírovat přesné chování letounu, jsou navrženy tak, aby podporovaly celou tréninkovou osnovu a požadavky na seznámení se s letadlovými systémy. Tento vývoj představuje významný milník v zajištění připravenosti a způsobilosti programů výcviku pilotů v České republice.

,,České vzdušné síly mají dlouholeté zkušenosti s operačním nasazením taktických letounů. Zavedení a používání taktických simulátorů, které lze snadno sbalit, převézt a sestavit k výcviku taktických scénářů a celého spektra misí mimo domovskou základnu umožní udržení schopností našich pilotů i při dlouhodobém nasazení. Nové trendy ve VR a MR tento požadavek umožňují a díky dohodnuté průmyslové spolupráci mezi firmami LM a Vrgineers v rámci kontraktu F-35 budou VzS takovým systémem disponovat,“ dodává Generál Ing. Jaroslav Míka, zástupce ředitele Sekce rozvoje sil Ministerstva obrany ČR.

Simulátory jsou navrženy pro rychlou a snadnou obsluhu a zároveň umožňují téměř bezúdržbový provoz. Díky jejich uživatelské přívětivosti získají piloti nepřetržitý přístup k tréninku, a budou tak schopni zvýšit svoji připravenost na výzvy a mise, kterým budou čelit.

O společnosti Vrgineers:
Vrgineers je lídrem ve vývoji imerzních technologií orientující se na výcvik profesionálních pilotů stíhacích letadel a vrtulníků. Společnost vyvíjí a vyrábí vlastní headset XTAL pro virtuální a mixovanou realitu. Produktové portfolio společnosti dále tvoří letecké simulátory Vrgineers Classroom, Portable a Custom Trainer. Vrgineers simulátory tvoří základ moderní syntetické tréninkové platformy. Díky možnosti jejich vzájemného propojení lze cvičit nejen piloty, ale také kooperaci pilota s kopilotem, střelce s pilotem, JTAC návodčích i koordinaci celých letek. Vrgineers simulátory podporují západní i východní letecké platformy, od vrtulových, přes subsonické až po nadzvukové letadla a helikoptéry.

Gabriela Dufkova
Vrgineers, Inc.
+420 603 358 401
[email protected]

Originally published at https://www.einpresswire.com/article/701070432/vrgineers-je-sou-st-projektu-pr-myslov-spolupr-ce-pro-v-cvik-pilot-f-35

Previous articleGuaranTV Unveils Exciting Spring Release: Enhanced Profile, Circles Feature, and Notifications Center
Next articleFinancial Professional Chitrathorn Empowers Aspiring Entrepreneurs through his Inspiring Journey and Mentorship